Tomáš Cach

dopravní urbanista, člen Kanceláře veřejného prostoru Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

Osamu Okamura

architekt, ARCHIP, programový ředitel reSITE, odborný koordinátor časopisu ERA 21

Ladislav Toušek

urbánní antropolog, ZČU. Zabývá se analýzami vnímání ne/bezpečí ve veřejném prostoru.

“Česká republika jako kdyby nepřirozenou segregací účastníků ve veřejném prostoru docházela do fáze, kdy úplně přestává fungovat jako společnost,” řekl v rozhovoru pro Respekt pražský primátor Hudeček. Jde o přehnané tvrzení, nebo pozorování politika/geografa potvrzují i konkrétní sociálně-vědní výzkumy? Jak souvisí způsob soužití obyvatel města s povahou jeho veřejných prostranství?

Rezidenční čtvrť s vysokými ploty, CCTV kamerami a bedlivou ochrankou – v posledních letech stále častější fenomén českých měst. Tzv. gated communities s sebou přinesly spolu s fyzickou separací také přitakání privatizaci veřejného prostoru. Kdo je staví, kdo se do nich stěhuje a proč? Začala u nás potichu vznikat “soukromá města” jako ochrana bohatých před chudými? K čemu tato rezidenční segregace může vést?

Tomáš Hudeček v minulém roce inicioval vznik Kanceláře veřejného prostoru na ÚRM Prahy, která má nyní za úkol “hájit jeho samotnou existenci”. Kancelář vypracovala Manuál tvorby veřejných prostranství. Jakým způsobem chce město “bránit” svůj prostor, zajistit přitom bezpečí svých obyvatel a zvýšit kvalitu jejich života? Vůči komu je třeba prostor hájit? A co je to vlastně “bezpečí” očima architektů města 21. století?

Moderátor: Pavel Borecký