Eliška Steklíková

psycholožka a HR expertka Assessment Systems Czech Republic , autorka diplomové práce „Sexualita seniorů“, prováděla výzkumné šetření „Implicitní a explicitní determinanty úspěšného stáří ve srovnání různých kultur“

Romana Trusinová

doktorandka sociologie na FSV UK, pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, odborně se zaměřuje na téma ageismu, mezigeneračních vztahů a ekonomické morálky

Studie o problematice ageismu mluví o vyloučení starších lidí z různých aktivit. Většina evropské společnosti pohlíží na toto období života negativně jako by to byla „nemoc“. Jak je tomu v jiných kulturách? Je stáří opravdu jen o pocitu zbytečnosti a izolovaném čekání na smrt? A nebo jen o takových věcech jako je třeba sexualita seniorů nechceme slyšet?

Moderátorka: Pavla Burgos Tejrovská