Petra Ezzeddine

sociální antropoložka, Fakulta humanitní studií UK v Praze, věnuje se migračním studiím a transnacionální antropologii

Lucie Trlifajová

etnoložka, Filozofická fakulta UK v Praze, věnuje se ukrajinské migraci v ČR,  v současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch

Michaela Vojtková

demografka, členka Sociologického ústavu AV ČR, zaměřuje se na dopady mezinárodní migrace na českou společnost

zvláštní host:

Oksana Belková

redaktorka migraceonline.cz

Volný pohyb uvnitř i přes hranice národních států je jedním z předpokladů liberálních států. Imigrace s sebou přináší mnoho otázek, které se týkají modelů vzájemného soužití a otázek po tom, kdo vlastně jsou oni příchozí, kteří nejsou “my”. Většina státních imigračních politik je realizována v mantinelech modelů asimilace, integrace či segregace.

Existují ale další alternativy, jak se vypořádat s ne/přijetím imigranta do hostitelské společnosti? Diskuse představí alternativní modely migrace a možnosti vytváření nových identit v globalizovaném světě.

Moderátor: Lukáš Hanus