Anežka Pelikánová

absolventka oboru sociální antropologie v Pardubicích. Zabývá se religiozitou a životním způsobem Romů v oblasti Spišské Nové Vsi, spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování.

Linda Sokačová

vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK. Odborně se zaměřuje na rodinnou politiku, diskriminaci ve společnosti a rovné příležitosti. V současné době působí v Ekumenické akademii Praha a je aktivní v občanské iniciativě ProAlt.

Štěpán Ripka

sociolog, doktorand oboru sociální antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Na základě svých výzkumných šetření a analýz týkajících se vyloučených lokalit inicioval vznik Platformy pro sociální bydlení.

Dalibor Záhora

bývalý mluvčí iniciativy Bydlení pro všechny


Více a více osob se ocitá v pasti chudoby doprovázené sociální segregací. Stát mlčí, když se systém vyplácení dávek na bydlení stává byznysem, který se řadě lidí vyplatí. Využívají totiž obecných nálad ve společnosti nasycených diskriminací a předsudky. Odborníci z řad sociálních vědců na základě výzkumů v terénu přichází s argumentem, že potřebujeme tzv. sociální, resp. veřejné bydlení, místo vystěhovávání chudobou ohrožených na periferie, či výstavby ubytoven nových. Dosavadní praxe však spíše reprodukuje sociálně vyloučené lokality a řešení je v nedohlednu. Může jim být sociální bydlení? Co to vlastně sociální bydlení je a proč ho potřebujeme? Je právo na důstojné bydlení jedním ze základních lidských práv, nebo pouhým tržním statkem nárokovaným těmi, kteří si ho mohou dovolit? Jak jsme se do situace, kdy dochází k obchodu s chudobou, vůbec dostali?

O tom, stejně jako o úloze a výsledcích výzkumů v oblasti bydlení, budeme diskutovat se sociální antropoložkou, dvěma sociology, které odborný zájem přivedl k aktivní účasti na přípravách navrhovaných řešení v rámci iniciativy Platforma pro sociální bydlení, a aktivistou z iniciativy Bydlení pro všechny.

Moderátor: Michal Pavlásek