Lucie Stejskalová (kurátorka výstavy Myslet město, absolventka VŠUP)

Martin Veselý (urbánní antropolog, Pražský urbanistický kroužek)

Ondřej Synek (architekt, člen architektonické platformy re:)

Jan Sedlák (architekt a urbanista, vedoucí atelieru na Ústavu navrhování FA ČVUT)


Soupeřící město, Informační město, Rozštěpené město, Deindustrializované město, Posvátné město, Globální město – takové i jiné metaforické obrazy slouží antropologům měst k přiblížení výrazných charakteristik na tváři lidských sídel. Ať už je ta tvář jakákoliv, v nejintenzivnější a nejkoncentrovanější podobě odráží energii lidské tvořivosti. Od lžičky v ranní kávě po infrastrukturní sítě, vše v našich městech bylo navrženo a naplánováno. Město je design.

Město je také člověk jako uživatel. Kulturní antropolog Paul Rabinow si všiml, že znalosti a moc „stavitelů měst“ šly v minulosti často proti jeho vlastním obyvatelům vytvářením prostředí, které z dnešního pohledu není možné označit jako humánní. Architektura sloužila jako nástroj společenské kontroly. Architektura vystavěná podle územního plánu, který shora vymezil budoucnost transformace a rozvoje. Jak odrážejí přístupy současného městského plánování lidský rozměr? Co je s lidmi možné plánovat, co nikoliv a proč?

Deborah Pellow v knize Setting Boundaries upozorňuje: “fyzické i konceptuální hranice společně utvářejí, udržují a transformují sociální vztahy, socio-kulturní chování a aktivity.” Představa hranice tedy s plánem úzce souvisí – hranice mezi zastavěným a nezastavěným, hranice mezi funkcemi, hranice mezi obyvateli města a v přeneseném smyslu hranice ve společnosti, kterou lidé tvoří. Podle jakých principů by tyto hranice měly být do nového plánu zaneseny? Praha totiž nyní stojí před důležitým obdobím. Hlavní město připravuje nový plán nazvaný Metropolitní. Rozvojové mantinely, které určí budoucí tvář města, tak budou brzy „překresleny“.

„Designerem budoucnosti“ byl zvolen architekt Roman Koucký, který říká, že plán musí „odrážet neuchopitelnost a rozmanitost světa“.

Jakým způsobem bude řešit tak ambiciozní úkol? Jeho tým získá příležitost ovlivnit náš vztah ke světu, město znovuoživit a zlepšit. Počítá se v něm i se sociálními vědci?

Moderátor: Pavel Borecký