Zažít město jinak 2016

V roce 2016 jsme navázali na loňský výzkum a pokračovali ve spolupráci se sdružením Auto*mat. Výzkum byl tentokrát zaměřen na konkrétní motivace a další hlediska, která místní koordinátory za jednotlivé lokality vedou k účasti na sousedských slavnostech Zažít město jinak.

Řešitelé: Barbora Bírová, Jaromír Mára

Cílem analýzy bylo odpovědět na následující výzkumné otázky definované na základě zadání:

1.      Proč se koordinátoři zapojují/nezapojují aktivně do přípravy sousedských slavností?

2.     Jaké faktory a souvislosti mají vliv na míru a podobu participace místních koordinátorů?

Výzkumníci se zaměřili na proces příprav sousedských slavností, jejich realizaci a na období bezprostředně po jejich skončení. Důraz byl kladen na analýzu subjektivní reflexe vybraných místních koordinátorů a jejich proměny v čase.

Závěrečná zpráva

po dohodě se zadavatelem není veřejná.

Mediální výstupy

Zažít sám sebe jinak? Oživování veřejného prostoru hodnotí zpráva antropologů

Distrikt: Zažít sám sebe jinak?

Období realizace:

06/2016 – 11/2016

Zadavatel:

Auto*mat, o.s.

Klíčová slova:

komunitní rozvoj, město, veřejný prostor