Zažít město jinak 2015

S pořadatelem, neziskovou organizací Auto*mat, jsme spolupracovali na kvalitativní evaluaci jubilejního 10. ročníku v roce 2015. Naší cílem bylo proniknout do postojů a motivací lidí, kteří organizují slavnosti Zažít město jinak ve své čtvrti, zjistit, co je k tomu vede, jak se jim spolupracuje s hlavním pořadatelem a jaký má podle nich akce smysl.

Součástí našeho výzkumu bylo také dotazníkové šetření mezi návštěvníky  slavností ve třech pražských lokalitách, které jsme zvolili pro výzkum jako reprezentativní.

Řešitelé: Pavla Burgos Tejrovská, Marie Heřmanová, Jaromír Mára

Forma výzkumu:

zúčastněné pozorování ve třech vybraných lokalitách, polostrukturované rozhovory, dotazníkové šetření

Pro výzkum jsme zvolili tři pražské čtvrti, které zastupovaly hypotetickou typologii slavností Zažít město jinak – festivalovou událost s dlouhou tradicí, kulturní událost organizovanou kulturními institucemi a sousedskou slavnost v okrajové části města. Rozhovory jsme vedli také se samotnými pořadateli Zažít město jinak.

Během výzkumu jsme se soustředili především na motivace organizátorů: co pro ně ZMJ znamená? Proč se aktivně zapojují? Jaký má podle nich akce dopad?

Závěrečná zpráva

Zažít město jinak: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností

Zažít město jinak 2015: Výzkumná analýza motivací a postojů účastníků sousedských slavností
Období realizace:

5 – 10/2015

Zadavatel:

Auto*mat, o.s.

Lokalita:

Praha

Klíčová slova:

chování, evaluace, město, veřejný prostor