Vzdělávání cizinců – MČ Praha 12

Analýza stávajícího využívání a možnosti neformálního vzdělávání jako podpory při vzdělávání a integraci žáků – cizinců základních škol zřizovaných MČ Praha 12

Městská část Praha 12 chtěla zjistit, jak a zda vůbec podporuje integraci žáků ZŠ jejich účast na neformálním vzdělávání. Zjistili jsme, že neformální vzdělávání za určitých podmínek funguje jako nástroj integrace a navrhli jsme konkrétní body, jak s ním pracovat specificky na této městské části.

Řešitelé: Pavla Burgos Tejrovská ve spolupráci s Lindou Kovářovou

Cíl projektu:

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se cizinci chovají ve vztahu k formálnímu a především neformálnímu vzdělávání, jaké jeho formy využívají a proč, a v jaké míře jim jsou tyto služby zprostředkovávány školami či jinými institucemi. Na základě toho pak vznikla analýza, která měla zadavateli pomoci lépe porozumět této problematice a přizpůsobit tak nabízené služby.

Výstupy projektu:

výzkumná zpráva

Analýza stávajícího využívání a možnosti neformálního vzdělávání jako podpory při vzdělávání a integraci žáků – cizinců základních škol zřizovaných MČ Praha 12
Období realizace:

6-11/2016

Lokalita:

Praha 12

Zadavatel:

Městská část Praha 12 v rámci projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 – RESPEKT 2016“ ve spolupráci s META o.p.s.

Klíčová slova:

aplikovaná antropologie, chování, cizinci, vzdělávání