Vnímání bezpečnosti u metra Háje

Cílem projektu bylo vytvořit analýzu subjektivního vnímání bezpečnosti obyvatel a uživatelů prostoru tzv. rampy, neoficiálního nákupního střediska v okolí stanice metra Háje na Praze 11.

Síť obchodů a služeb je umístěna do stavby jejíž původní užití bylo zamýšleno zcela jinak. Zadání tohoto výzkumu mířilo k porovnání subjektivně vnímaného bezpečí ze strany několika různých skupin obyvatel:

  • občanů Prahy 11 obývající okolní ulice s každodenním kontaktem s místem
  • občany Praha 11 využívající „nákupní centrum“ pro uspokojování svých potřeb
  • ostatní transitujicí jedince

Řešitel: Lukáš Hanus, info@anthropictures.cz

Forma výzkumu: kvantitativní sběr dotazníků s kombinací otevřených a uzavřených otázek

  • Konzultace – setkání v lokalitě a definování výzkumných otázek
  • Metodika sběru dat – vypracování dotazníku a konzultace metodiky
  • Analýza dat a závěrečná zpráva z výzkumu

Výzkum byl realizován pro potřeby projektu 30-CE-0519838/00-76: Empowerment of crime prevention culture of policing through promotion and development of partnerships, crime-data analysis and environmental design.

Celkovou analýzu můžete najít zde:

Závěrečná zpráva: Analýza subjektivního vnímání bezpečnosti Háje

Analýza subjektivního vnímání bezpečnosti v lokalitě stanice metra Háje a okolí

Období realizace:

3-4/2015

Zadavatel:

Otevřená společnost o.p.s.

Lokalita:

okolí obchodního centra tzv. „rampy“ na stanici metra Háje – Praha

Klíčová slova:

komunitní rozvoj, město, participace, veřejný prostor