REACH

Mezinárodní projekt REACH má za cíl redesignovat přístup ke kulturnímu dědictví ve směru  širší participace na uchování, opětovném využívání a správě evropské kultury. Za tímto účelem vytváří platformu a síť napříč celou Evropou zahrnující všechny možné stakeholdery a aktéry – jak z univerzitního prostředí, tak z řad zástupců státních institucí a úřadů, archivů, muzeí a dalších vzdělávacích a kulturních institucí, ale i různorodých formálních i neformálních spolků a komunit nebo podnikatelských subjektů.

Anthropictures jako partner projektu v rámci platformy sdílí svou výzkumnou zkušenost a příklady dobré praxe, především z oblasti participačních metod, práce s komunitou a aplikovaného kvalitativního výzkumu.

work in progress