Plzeňská – Motolské údolí

Studio antropologického výzkumu Anthropictures v místě Motolského údolí provádělo terénní výzkum, jež je hlavním přínosem naší činnosti v oblasti územního plánování. Výzkumníci na základě výsledků výzkumu vybírali vhodné metody participace, identifikovali společenská, ekonomická a rozvojová specifika jakož i hlavní témata k diskusi s obyvateli.

V závěrečné fázi výzkumníci konzultovali a asistovali při akcích soustředěných na zapojení občanů do plánování a zpracovali výstupy participace.

Řešitelé: Barbora Bírová, Michal Lehečka

Cíle výzkumu:

1) Zmapování prostoru a identifikace cílových skupin.

2) Rámcové zjištění názorů a potřeb obyvatel, jako prostředku poznání před realizací plánovacího procesu.

3) Zohlednění zájmu všech relevantních sociálních skupin a dalších aktérů pro přípravu plánování.

Výstupy projektu:

Plzeňská – Motolské údolí: 1. fáze (web)

Plzeňská – Motolské údolí: 2. fáze (web)

Motolské údolí: Výstupy ze zapojení veřejnosti (issuu)

Období realizace:

8/2016 – 12/2016

Lokalita:

Praha 5, Motolské údolí

Zadavatel:

A69 – architekti, s.r.o.

Klíčová slova:

město, participace, územní plánování