Plánuj Letnou

„Zajímá vás prostor za dveřmi vašeho domu?“

Letná je celoměstsky významná čtvrť, která má předpoklady být jedním z nejpříjemnějších míst pro život v hlavním městě. Udrží si tento charakter čelíc plánovaným proměnám veřejného prostoru na Praze 7?

Pojďte si o tom s námi povídat.

Cíle projektu:

identifikovat obyvatele Letné s tématickou veřejného prostoru

podpořit komunitní aktivitu při vytváření a přetváření veřejného prostoru na Praze 7

poskytnout veřejnosti strukturovanou kvalitativní sondu do subjektivního zažívání veřejného prostoru jeho rezidentními obyvateli

popsat nejdůležitější komunitní témata ve vztahu k veřejnému prostoru

etablovat strukturované poznání témat komunitní identifikace do procesu urbánního a architektonického rozvoje MČP7

Chceme, aby se o tom, co mají lidi kolem sebe rádi, co je štve a jaká mají přání, bavili všichni na Letné – společně. Jenom tak můžou v budoucnu vzniknout smysluplné městské projekty vytvořené neziskovkami, radnicí i občany samotnými. Díky projektu vznikne jasné „zadání na papíře“ od místních obyvatel politikům a neziskovým organizacím.

  • Uspořádáme pro Vás – obyvatele Letné – 9 sousedských plánovacích setkání.
  • Společně budeme generovat nápady a podnítíme možnost jejich realizace.
  • Vydáme 9 čísel lokálního časopisu a vytvoříme webové stránky s diskuzí.
  • Pracujeme s místními! Zapojíme místní podniky i jednotlivce, aby nám pomohli časopis šířit.
  • Inovujeme! Projekt je částečně výzkumný. Může posloužit jako model pro budoucí lepší rozvoj českých měst.

Časopisy Plánuj Letnou

Pozn.: Informace v komunitním časopise nevyjadřují většinové stanovisko zdejších obyvatel, ani nejsou průzkumem veřejného mínění. Představují názory účastníků, které oni sami označili jako nejdůležitější.

Plánuj Letnou: Press kit – ke stažení

Plánuj Letnou: Balíček grafiky – ke stažení (zip)


Realizační tým:

Lukáš Hanus, info(at)anthropictures.cz (vedoucí projektu, facilitace)

Pavel Borecký, pavel(at)anthropictures.cz, 777343634 (PR, facilitace)

Pavla Burgos Tejrovská  (facilitace)

Iva „Strange Diva“ Svobodová (grafický design)

Max Máslo (komiks)

Jana Hanusová (DTP)


Projekt podpořili:

„Plánuj Letnou“ v médiích:

Období realizace:

1/2014 – 7/2014

Shrnutí:

Série místních plánovacích setkání, z nichž vznikly edice komunitně-šířeného časopisu o vztahu obyvatel Letné k jejich „místům a rozvojovým otázkám“.

Lokalita:

MČ Praha 7, její pomístní část označovaná jako Letná, pracovně vymezená od Špejcharu po nádraží Bubny

Partneři:

Nadace VIA, více než 50 lokálních komunitních ambasadorů, více než 200 komunitních distributorů

Klíčová slova:

komunitní rozvoj, město, participace, veřejný prostor