Nábřeží žije: Místní plánovací setkání

Smyslem akce bylo projednat s širokou veřejností a zainteresovanými aktéry (stakeholdery) současnou situaci Smetanova nábřeží a jeden z hypotetických scénářů možné budoucí funkční proměny nábřeží a okolí.

Výsledkem setkání měly být návrhy řešení definovaných situací podle představ diskutujících.

Řešitelé – facilitátoři: Pavel Borecký, Pavla Burgos Tejrovská a Lukáš Hanus

Celková účast: cca 130 aktivních účastníků u všech diskusních stolů, z toho cca 80 unikátních účastníků.

Akce měla tři části, každou zaměřenou na jinou skupinu obyvatel. První část byla věnována široké veřejnosti. Druhá a třetí část byla věnována dvěma konkrétním skupinám: místním obyvatelům a představitelům místních podniků a organizací. Pro každé kolo plánování byly připraveny tři stoly (kapacita max. 50 lidí).

Závěřečná zpráva ke stažení zde.


Nábřeží žije!

Smetanovo nábřeží bylo pro Pražany otevřeno pět podzimních sobot od 14. září do 12. října. Během těchto sobot zde Magistrát hl. m. Prahy, Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Auto*Mat zkoumaly, zda a v jaké míře by byla možná transformace Smetanova nábřeží na pěší zónu.

Autor fotografií: Anna Šolcová

Místní plánovací setkání: Jaké chceme mít centrum města?
Datum a místo konání:

28.9. 2013 v rámci akce „Nábřeží žije“, FSV UK

Zadavatel:

Auto*mat o.s.

Klíčová slova:

komunitní rozvoj, město, participace, spolupráce