Místa zblízka

Místa zblízka je sociálně-inovační projekt, který usiluje o změnu vedoucí k formování soběstačné, udržitelné a učící se lokality. V průběhu projektu se lidé učí užívat vnitřních zdrojů a potenciálu místa, v němž žijí a pracují. Jako partner projektu zde Anthropictures rozpracovává dále svůj koncept komunitní koordinace zde v kombinaci s mezioborovou spoluprací a zaměřením na zvyšování zaměstnanosti, kompetencí a kvalifikace v periferních lokalitách.

Řešitelé: spolek jako celek – kontaktní osoby Pavla Burgos a Linda Kovářová

Cíl projektu:

Projekt se realizuje ve čtyřech lokalitách ČR (Ašsko, Sokolovsko, Lounsko a Podbořansko), kde bude zmapován místní potenciál, a budou zpracovány zprávy z lokalit, které popíší identifikované zdroje včetně doporučení, jak s nimi ve spolupráci s místními dále pracovat.

Bude navázána spolupráce s místními obyvateli, která povede k rozvoji a praktickému využití lokálních zdrojů. Vznikne platforma pro sdílení znalostí, kontaktů, možností spolupráce, nabídky a poptávky práce a vzdělávání v dané lokalitě. Budou realizována informační setkání a jiné formy aktivizace využívající participativní metody práce.

Forma výzkumu:

Jde o aplikovaný intervenční projekt založený na dlouhodobém terénním výzkumu v daném místě a úzké spolupráci s místní komunitou.

Výstupy projektu:

zprávy z lokalit

vzdělávací program komunitní koordinace

videa

Místa zblízka: místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící se komunitou
Období realizace:

1/2017 – 12/2020

Lokalita:

Česká Republika: Ašsko, Sokolovsko, Podbořansko a Lounsko

Zadavatel:

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a příjemcem je Fond dalšího vzdělávání. Anthropictures je partnerem projektu.

Klíčová slova:

komunitní rozvoj, mezioborová spolupráce, participace, periferie, potenciál