Masarykovo náměstí v Jihlavě

Masarykovo náměstí Jihlavě je ve veřejném diskursu známé, spíše než podle názvu, především specifickou budovou obchodního domu Prior umístěnou uprostřed jeho prostoru. Za touto stereotypní charakteristikou se však skrývá bohatý každodenní život, který je určován jak praktikami lidí, kteří zde žijí nebo náměstí užívají, tak hmotnými strukturami, jež náměstí utváří. Užívání náměstí znamená nejen praktiky lidí, ale také jejích potřeby a v neposlední řadě i materiální kulturu tohoto náměstí.

Řešitelé: Barbora Bírová, Michal Lehečka

Cíle a výstupy výzkumu:

  • Identifikace cílových skupin pro následná participační setkání a vizuálního schématu jejich vztahu. 
  • Zachycení důležitých míst, uzlů, která se jeví pro náměstí jako důležitá.
  • Analýza jednání a praktik uživatelů a provozovatelů ve vztahu k náměstí – rámcové zachycení sítě prostorových, sociálních a ekonomických vazeb.
  • Shrnutí a interpretace potřeb, které si s náměstím uživatelé spojují a jejichž naplnění je pro ně do budoucna důležité.

Výstupy projektu:

Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb (pdf)

Masarykovo náměstí v Jihlavě: výzkum uživatelských praktik a potřeb
Období realizace:

10/2016 – 12/2016

Lokalita:

Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava, Odbor rozvoje města

Klíčová slova:

aplikovaná antropologie, chování, komunitní rozvoj, územní plánování, veřejný prostor