Komunitní monitoring pro Prahu 14

Cíle projektu:

Cílem výzkumu bylo najít propojující komunitní potenciál uvnitř i napříč mikroregiony. Tento lidský kapitál bude v budoucnu ze strany institucí městské části cíleně rozvíjen. Projekt byl zaměřen především na:

1)      identifikaci neformálních komunitních aktivit občanů Prahy 14,

2)      identifikaci potřeb těchto skupin (komunit),

3)      identifikaci klíčových míst styku těchto (skupin) komunit, 

4)      identifikaci společenského chování s ne-aktivizovaným komunitním potenciálem.

Projekt přispívá k naplnění připravované Kulturní strategie Prahy 14 – strategický cíl „Podpora a rozvoj komunitního života“

Neformální komunitní aktivity chápeme jako aktivity fungující na bázi lidské a místní blízkosti vyplývající z kolektivně sdílených potřeb. Toto úsilí není přímo organizováno žádnou oficiální institucí s právní formou, není financováno oficiálními dotačními cestami, i když může být s organizovanými iniciativami v intenzivním kontaktu. Primárně se jedná o nepříbuzenské kolektivy, které propojuje společné kolektivní vědomí a pozitivně vnímaná společná identita.

Výsledky projektu:

Identifikováno bylo více jak 110 neformálních komunitních kolektivů, se kterými byla následně navázána spolupráce v několika návazných projektech (komunitní centrum Plechárna na Černém Mostě, Street for art festival a mnoho dalších). Společný komunitní rozvoj je zajišťován návazným projektem Lokální komunitní koordinace využívající dlouhodobého terénního sociálního výzkumu v kombinaci s mediačními a facitačními technikami umožňujícím udržitelnou komunikace mezi komunitními kolektivy navzájem a městskou samosprávou.

Dokument je možno zdarma stáhnout zde:

Komunitní monitoring pro Prahu 14

Antropologický průzkum neformálních komunitních aktivit a komunitních skupin na území Prahy 14
Shrnutí:

Zmapovali jsme neformální komunitně aktivní skupiny obyvatel působících na území MČ Prahy 14 a interpretovali jsme jejich spolkové aktivity.

Doba konání:

1.2.2013 – 10.4.2013

Zadavatel:

Praha 14 kulturní p.o.

Partneři:

Městská část Praha 14

Klíčová slova:

komunita, neformální komunity, soudržnost, aktivizace, komunitní chování

Lokalita:

MČ Praha 14 (Hloubětín, Lehovec, Aloisov, Hutě, Rajská zahrada, Černý Most, Kyje, Hostavice, Jahodnice)