Komunitní monitoring pro Plzeň 2015

Výzkum se soustředil na identifikaci a popis tří různých okruhů formálního i neformálního komunitního chování ve vztahu k třem kulturně-společenským projektům v rámci programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Cílem výzkumu bylo zachytit stav komunitního chování v lokalitě a pomoci organizátorům jednotlivých akcí k co největší informovanosti o jednotlivých místech a skupinách i jednotlivcích.

Výzkum se tak primárně soustředil na aktivní i potenciální sousedské komunity, tedy skupiny aktivních i potenciálně aktivních obyvatel, které jsou hlavní cílovou skupinou pro projekty Den Meliny Mercouri a Pěstuj prostor. Pro potřeby projektu Skryté město – mimo zájmu o komunity – přibyl také zájem o jednotlivce, kteří mají silné lokální povědomí. Sledovány byly rovněž kategorie sdílených společenských zájmů, aktivit a cílů.

Hlavní koordinátor: Michal Lehečka

Terénní výzkumníci: Eva Aubrechtová, Barbora Malkusová

Dílčí výstupy sondy jsou utvářeny dle potřeb klíčových participačně-komunitních projektů Plzně 2015:

1) Evropský den sousedů

Jedná se o „Komunitní monitoring“ sousedských a společenských aktivit v celé lokalitě. V první řadě se soustředíme na aktivizované komunitní chování a významy a motivace tomuto chování připisované. Výstupem tak bude soupis těchto aktivních komunit, který bude možno využít jako „mapu“ pro organizaci dalších sousedských akcí.

2) Skryté město – Interaktivní průvodce

Projekt přináší originální pohled na Plzeň jako na moderní a živoucí město. Výsledkem projektu má být internetová aplikace mapující zajímavé osoby, lokality a události spjaté s lokálními komunitami. V rámci Plzně 1 bude výstupem tzv. Almanach zajímavých osob, míst a událostí, jehož hlavní devizou bude ko-autorský charakter. Na tvorbě tohoto almanachu se totiž budou podílet i samotní zkoumaní jedinci – „lokální hvězdy“.

3) Pěstuj prostor – Patronát

Projekt se soustředí na projevy a motivace zvelebování a péče o veřejný prostor ve městě. Péče o bezprostřední okolí svého bydliště je v poslední době stále více oblíbená. Výstupním dokumentem bude mapa aktivního jednání ve vztahu k veřejnému prostoru spolu se soupisem těchto ohnisek doplněných o motivace a významy, jež této péči aktéři připisují.

Výsledky projektu ke stažení: 

KOMUNITNÍ MONITORING – projekt Evropský den sousedství

PĚSTUJ PROSTOR – Patronát

SKRYTÉ MĚSTO – Sborník rozhovorů osoby, místa a události v oblasti městského obvodu Plzeň 1

Komunitní monitoring: Antropologický průzkum komunitních aktivit a komunitních skupin na území Plzně 1 pro projekty Den Meliny Mercouri, Pěstuj prostor a Skryté město

Období realizace:

15.4. 2014 – 30.7. 2014

Zadavatel:

EHMK 2015

Lokality:

čtvrti spadající pod městský obvod Plzeň 1 – Roudná, Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice

Klíčová slova:

komunitní skupiny, veřejný prostor, sousedství, aktivizace, zvelebování, místa paměti, lokální identita