Impact Academy: Ukaž změnu

Impact Academy je intenzivní vzdělávací program, který je určen především reprezentantům občanské společnosti, neziskovým organizacím, sociálním podnikům a zástupcům donorů. Jeho cílem je pomoci nastavit účastníkům vlastní systémy sledování dopadu svých aktivit a podpořit tak jejich impakt na cílové skupiny, se kterými pracují.

Anthropictures zajišťovalo průběžnou i dopadovou evaluaci celého dvouletého projektu – jak vzdělávacího programu, tak  dalších podpůrných aktivit. Fungovali jsme také jako mentorky a lektorky v oblasti metod kvalitativního výzkumu.

work in progress