Centrální Park na Černém Mostě

Centrální park je pro mnoho obyvatel Černého Mostu místem, jež se dá charakterizovat jako relaxační zóna uprostřed zeleně. Právě proto má Úřad městské části Praha 14 dlouhodobě zájem park ještě více přizpůsobit potřebám jeho uživatelů a návštěvníků.

Sociálně antropologický výzkum, který jsme zde prováděli, sestával ze čtrnáctidenního pobytu v terénu (pozorování, různé druhy rozhovorů, vizuální metody výzkumu) a týdenní analýzy materiálu.

Řešitelé: Barbora Bírová, Michal Lehečka

Během terénního pobytu jsme hovořili (často opakovaně) s desítkami lidí. Předmětem zprávy je snaha o hlubší postižení charakteru a potenciálu parku tak, jak jej vnímají místní obyvatelé. Její součástí jsou i doporučení k případnému dalšímu plánování proměny parku s obyvateli Prahy 14.

Závěrem podotýkáme, že čtrnáctidenní průzkum není dostačující a odhaluje pouze základní mechanismy fungování parku a také způsobů, jakými o parku lidé z Černého Mostu hovoří. Dále, průzkum jsme prováděli v letních měsících, což značně ovlivňuje jeho průběh a výsledky.

Ke stažení

Centrální Park na Černém Mostě: Průzkum uživatelských potřeb a praktik – závěrečná zpráva

Centrální Park na Černém Mostě: Průzkum uživatelských potřeb a praktik
Období realizace:

06/2016

Lokalita:

Praha 14, Černý Most

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 14

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 14