Jiří Honzírek

režisér „politického a sociálního“ divadla Feste

Lukáš Houdek

fotograf, věnuje se tématu identity a poválečnému odsunu českých Němců

Tomáš Rafa

výtvarník, autor česko-romské vlajky

Tomáš Žižka

scénograf, autor site specific projektů s komunitami v nedivadelním prostoru

Za umělce obvykle považujeme někoho, kdo se rozhodl odmítnout řídit principem reality a následuje svoji touhu po dialogu, ať již se sebou samým, často s okolním světem, společností. Prostor prolnutí uměleckého aktu s jeho recipienty je jednáním, které lze chápat jako intervenci do veřejného prostoru. Někteří tak činí pestrými nástroji a postupy, jiní promyšlenou volbou tématu a prostředí realizace.

Je akt umělecké tvorby „čistým“ uměním, nebo aktem angažovaným? Kde leží hranice onoho vstupu do prostoru angažovanosti? Je forma angažování se nutně spojena se společenskou intervencí, sociální kritikou nebo politikou?

Tyto a mnohé další otázky se pokusí zodpovědět další diskuzní setkání AnthroPOPu, jež tentokráte proběhne na téma angažovanosti v umění.

Moderátor: Michal Pavlásek