Člověk během svého života hromadí nesčetně vjemů, obrazů, vůní, zvuků a s nimi spojených pocitů. I když dva lidé prožijí stejnou situaci, jejich zkušenost se konstruuje na jiném základě, jinými principy a výsledkem je jen jedna část „skládanky“, která formuje realitu.

Antropologie mi jako jediná věda umožňuje nahlédnout různé části „skládanky“ a vytvořit z nich celistvý obraz. Ve svém výzkumu jsem se se zabývala performativitou a tancem a nyní se věnuji tématu přenosu znalostí z teorie do praxe, a to především v oblasti komunitního rozvoje.

Oblasti zájmu: performativní antropologie, aplikovaná antropologie, sociálně prospěšné podnikání, tanec

Kontakt: pavla(at)anthropictures.cz

Realizované projekty

Místa zblízka

Vzdělávání cizinců – MČ Praha 12

Zažít město jinak 2015

Plánuj Letnou

Active Citizens

Nábřeží žije: Místní plánovací setkání

AnthroPOP

Veřejné projednání – park Vidlák

Social Impact Award 2013

Komunitní monitoring pro Prahu 14