Matěj Petránek

zakladatel holešovického projektu Prazelenina zaměřeného na komunitní městské zahradničení, pěstování zeleniny a lidských vztahů.

Petr Gibas

doktorand na FHS UK, zaměřuje se na studium krajiny, na krajiny městského rozpadu a zahradní kolonie v prostředí velkoměsta.

Lucie Lankašová

zakladatelka Kokoza o.p.s. věnující se budování městských zahrad a kompostáren.

Městské zahradničení je fenoménem života městského světáka. Guerilla guardening, pěstování na balkóně, komunitní zahrady, generační obroda v zahrádkářských koloniích. Pěstování plodin může člověku leccos přinést, od bohatějšího jídelníčku po vyjádření politického vzdoru. Co ale přináší populární vlna městského zahradničení současným praktikantům? A liší se nějak od svých rodičů, kteří doháněli nedostatky trhu domácí ředkvičkou? Se třemi hosty probereme téma z teoretické i praktické roviny. Je městské zahradničení trendem, nebo je universální potřebou, která se vyskytuje u lidí trvale žijících v městských bytech? Jak proměňují zahrádky naše vnímání prostoru a člení město? A proč se komunitní vztahy budují vlastně na podkladě zahradničení?

Komu se nelení, tomu se zelení!

Teze: Současné podoby městského zahradničení navazují na na tradici hospodaření v zahrádkářských koloniích.

Moderátor: Lukáš Hanus