Antropologie mě naučila vnímat zdánlivě samozřejmé věci jako nesamozřejmé. Studium antropologie a následné uplatnění v aplikovaném i akademickém výzkumu mě vybavilo schopností pokládat ty správné otázky, všímat si toho, co často zůstává bez povšimnutí a také přemýšlet, analyzovat a srozumitelně komunikovat výsledky výzkumu.

V rámci doktorského studia jsem studovala proměny identity mexických indiánů vlivem internetu, dnes ty samé procesy zkoumám v českém prostředí jako postdoktarandka Sociologického ústavu akademie věd. V rámci práce pro neziskový sektor jsem se dlouho věnovala tématu migrace a uprchlictví, zajímají mne genderové a sociální nerovnosti.

Kromě výzkumu hlavně ráda čtu a píšu, moje články najdete třeba na webech Alarm.cz, Denikreferendum.cz nebo Heroine.cz.

Oblasti zájmu: migrace a uprchlictví, mediální pokrytí migrace, gender, sociální nerovnosti digitální antropologie, antropologie médií a mediální komunikace

Kontakt: marie(at)anthropictures.cz

LinkedIn: @marieher

Twitter: @MarieHermanova

Realizované projekty:

Migration and Dangerous Speech

New Neighbours

Arrival City: Jihozápadní město

Zažít město jinak 2015

specializace: PR, fundraising