Magisterské a posléze doktorské studium historie a antropologie pro mě znamenalo učit se o fungování společnosti v prostoru a v čase. V rámci svých akademických i aplikovaných projektů se zaměřuji na mezioborovou spolupráci. Nastavení vzájemné komunikace a participace různých oborů, aktérů a komunit nás přivádí ke sdílení znalostí, dovedností, know-how a kapitálu, které je důležité pro vzájemné učení a vznik adaptivních a inovativních řešení.

V současné době působím na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v Institutu evaluací a sociálních analýz (Inesan) a ve studiu Anthropictures. V rámci práce pro neziskový sektor, státní správu, univerzity nebo i podnikatelský sektor, mám zkušenosti s projekty zaměřenými na sociální inovace, práci s komunitou a místní rozvoj v rolích experta, odborného garanta, výzkumníka, mentora, lektora či projektového manažera.  

Oblasti zájmu: sociální inovace, práce s komunitou, regionální rozvoj a rozvoj měst, participativní přístupy, mezioborová spolupráce

životopis: LinkedIn

kontakt: linda(at)anthropictures.cz

Realizované projekty

CIDES – Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách

Impact Academy: Ukaž změnu

Místa zblízka

Vzdělávání cizinců – MČ Praha 12