Lenka Vochocová

doktorandka na Katedře mediálních studií FSV UK v Praze. Zaměřuje se na kritickou politickou ekonomii komunikace s důrazem na genderovou oblast a teorie veřejné sféry.

Tamara Kováčová

doktorandka Etnologie na FF ZČU. Spolupracuje s lidmi, kteří neslyší. Hovoří českým znakovým jazykem. Jejím hlavním tématem je vzdělávání ve vztahu k neslyšícím osobám a problémy s ním spojené.

stážisté sdružení Inventura

Handicap v nás – po uši v handicapu. Do jaké míry jsme zvyklí “vidět” handicap na lidech, kteří mají nějaké nestandardní rysy v chování či vzhledu? Pomáhá lidem s handicapem pokud je s nimi jako s lidmi s omezenými schopnostmi nakládáno? Lidi se zdravotním nebo mentálním postižením se snaží integrovat do společnosti, ale není to někdy samotný liberální přístup, který zamezuje vidět jejich potenciál a schopnosti?

Lidé s handicapem jsou viděni jako handicapovaní, protože se “nevejdou” do sdílené kategorie normality. Problém je v uzavřené společnosti, která má příliš úzkou kategorii normality. Začněme šílet a normální budeme všichni!

Během večera bude promítán film Klovací pořádek (Česká televize a Inventura o.s. 2013, cca 26 minut) doprovázený diskuzí s diváky za účasti autorů, účastníků i odborníků.

Moderátor: Lukáš Hanus