Baví mě sledovat, co se kolem mě děje a proto je pro mě antropologie především způsob, jak nahlédnout do způsobu života lidí, se kterými bych se běžně nesetkala. Beru to jako příležitost pro pochopení rozmanitosti a možnost přijmout ji. V akademickém i aplikovaném výzkumu se dlouhodobě zabývám bezdomovectvím a vyloučením z bydlení.

Dlouhodobě se soustředím i na bezdomovectví žen, výzkum násilí ve vztahu ke každodennosti osob v bytové nouzi a rozvoj města. Kromě Anthropictures a Fakulty humanitních studií, University Karlovy v Praze, pracuji jako radní a poradkyně pro ukončování bezdomovectví v Platformě pro sociální bydlení.

Oblasti zájmu: bezdomovectví, bytová nouze, bydlení, vyloučení z bydlení, ukončování bezdomovectví, gender, násilí a každodennost, multidisciplinární výzkum

academia: https://cuni.academia.edu/BarboraBirova

Kontakt: barbora(at)anthropictures.cz

Realizované projekty:

Vrchlického sady – praktiky a potřeby

Masarykovo náměstí v Jihlavě

Malostranské náměstí

Plzeňská – Motolské údolí

Zažít město jinak 2016

Centrální Park na Černém Mostě

Lokální komunitní koordinace