Lukáš Policar (manažer Sdružení dobrovolných aktivit INEX)

Jan Svitálek (vedoucí sekce Rozvojovka, Člověk v tísni)

O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Při tomto obdarovávání se jednoznačně dostává do vztahu svět darujícího a svět obdarovaného. Jaký je vztah těchto dvou světů? Třeba jsou si hodně podobné, ale co když se od sebe propastně liší?  Co když to, co je pro jedny darem, je pro druhé spíše přítěží?

V eseji o daru od antropologa a sociologa Marcela Mausse se dozvídáme, že na první pohled dobrovolně a nezištně působící dar byl mezi Tlingity a Haidy považován vlastně za závazek. Za každým obdarováním stála pravidla jeho přijímání a oplácení a samotný dar byl součástí důmyslných mechanismů k udržování a posilování sociálních vztahů. Vzájemnost – tedy nejen umění dávat, ale také umění přijímat – byla neodmyslitelnou součástí procesu a zajišťovala jeho dlouhodobé fungování.

Jak jsou na tom dnešní dobrovolníci? Hledají vzájemnost nebo morální uspokojení a nebo ještě úplně něco jiného? Jak jejich dar obdarovaní přijímají? Jde o prvoplánovou intervenci nebo o vzájemné pochopení a budování spolupráce?

O těchto a dalších otázkách přijdou diskutovat Ing. Jan Svitálek, vedoucí sekce Rozvojovka v organizaci Člověk v tísni věnující se ve své dizertační práci výzkumům o vztah místního obyvatelstva a čerpání přírodních zdrojů v Africe, a Mgr. Lukáš Policar, projektový manažer a trenér v organizaci INEX, který se zabývá dlouhodobě inovacemi v sociální ekonomice.

Moderátorka: Pavla Burgos Tejrovská