Potkali jsme se v roce 2012 jako skupina nadšených studentů a studentek antropologie. Zdálo se nám, že by naše disciplína neměla zůstat schovaná za zdmi akademických institucí. Proto jsme založili Anthropictures a od té doby se učíme, vyvíjíme a hledáme nové výzvy.

Jaká je budoucnost našeho soužití ve světě, kde se linie mezi metropolí a periferií stává nejasnou, kde ruku v ruce s osvobozující individualizací kráčí plíživá nejistota z neznámého?

Jak souvisí mechanismy městského rozvoje se společenskou organizací, podobami veřejných prostranství a proměnami komunitního prostředí?

Kdo, jak a proč je vytlačován na „okraj“? Jak a na základě čeho si lidé formují názory a postoje k těm na druhé straně názorového spektra a co můžeme udělat pro to, abychom spolu dokázali lépe komunikovat?

To všechno jsou otázky, které nás pálí a zároveň věříme, že právě sociální a kulturní antropologie má ty správné nástroje k hledání odpovědí. 

Naše vize aplikované antropologie se řídí následujícími principy:

  • Usilujeme o spolupráci sociálních vědců, kteří přijímají svou odpovědnost vůči společnosti a podílejí se na řešení aktuálních problémů. 
  • Skrze smysluplná partnerství napříč obory a specializacemi se snažíme do řešení společenských otázek co nejvíce zapojit jak zadavatele, partnery, tak samotné účastníky ve výzkumů. 
  • zprostředkováváme hlas i těch nejohroženejších skupin obyvatel a skrze to se snažíme podporovat otevřenou, transparentní a spravedlivou diskusi nad současnými společenskými tématy.
  • Usilujeme o to, aby výsledky našich výzkumů byly přístupné v nejširším slova smyslu – nestačí nám výzkumné zprávy, zajímá nás film, fotografie, spolupráce s umělci.