Vrchlického sady – praktiky a potřeby

Území Vrchlického sadů potvrzuje to, co je možno říci o městském veřejném prostoru obecně – jeho současné využívání se vyznačuje množstvím proměnlivých, různorodých a často nesouladných funkcí.  S takto vymezeným městským prostorem pracujeme jako se sdílenou scénou vyjevující se ze sítě sociálních i materiálních vztahů. 

Vlastnosti parku by měly sdružovat jeho uživatele, zároveň by měl každý park skýtat místa, kde mohou jednotlivé uživatelské skupiny nerušeně fungovat. Zásadním faktorem pro další rozvoj prostředí městských parků je zejména zachování jejich diverzního fungování, tedy snaha pečovat o rozmanitost.                     

Výzkumné aktivity jsou součástí Architektonického dialogu v rámci Revitalizace parku Vrchlického sady a TT Muzeum-Bolzanova.

Uživatelské praktiky a potřeby v prostředí Vrchlického sadů a okolí Hlavního nádraží v Praze