Operace P14

„Drobnými zásahy lze upozornit na potenciálně kvalitní místo, vyvolat diskuzi a probudit zájem široké veřejnosti o dění ve společném veřejném prostoru.“

Manua

Operace P14 byl architektonický workshop studia Manua, kterého se v rámci projektu „Týden v realitě“ zúčastnilo 11 studentů ze dvou škol architektury – TU Liberec a ČVUT Praha.

Cílem Operace bylo zmapovat území Prahy 14, pojmenovat urbanistické a architektonické problémy a navrhnout sérii lokální zásahů, které by na nedostatky upozornily, ale zároveň by je chytře a efektivně řešily.

Metody antropologického výzkumu poté budoucí architekti využili při mapování a práci s místními občany.

Řešitelé Lukáš Hanus a Pavel Borecký workshop obohatili přednáškou „Intervence do veřejného prostoru: Antropologická perspektiva“.

Výsledky byly prezentovány Komisi ÚR a ŽP Městské části Prahy 14.

Autor fotografií Rostislav Zapletal.

Přednáška Intervence do veřejného prostoru: Antropologická perspektiva
Shrnutí:

přednáška pro architektonické studio

Doba řešení:

12.11.-16.11. 2012

Zadavatel:

Manua

Klíčová slova:

přednáška, mapování, urbanismus

Lokalita:

MČ Praha 14