Malostranské náměstí

Východiskem průzkumu byla poptávka Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v rámci projektu Kreativní Praha (KREP) po poznání prostředí širšího okolí Malostranského náměstí a zmapování ekonomických, sociálních a kulturních subjektů, které v místě působí a jsou vidět z pohledu chodce.

Cílem průzkumné fáze bylo předznamenání dalších aktivit, které v rámci plánování budoucího rozvoje proběhnou.

Řešitelka: Barbora Bírová

Výstupy

Výstupem byla databáze subjektů propojena fotodokumentací každého subjektu a textovým dokumentem zaměřeným na kontexty dané lokality.

Období realizace:

09/2016 – 11/2016

Lokalita:

Praha 1, Malá Strana

Zadavatel:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Klíčová slova:

fotografie, město, občanský rozvoj, veřejný prostor