Kvalitními daty ke kvalitnějšímu životu.

Jsme výzkumná organizace, která přispívá k řešení společenských výzev aplikováním socio-kulturní antropologie.
aplikovaný výzkum / konzultační služby / vzdělávání aktivity / popularizace vědy