V rámci svého studia (Ústav evropské etnologie FF MU) a výzkumné činnosti (coby pracovník Etnologického ústavu AV ČR) jsem doposud svůj odborný zájem zasvětil české menšině v teritoriálně vymezeném prostoru jihovýchodní Evropy.

Na fenomén krajanství na Balkáně se dívám prostřednictvím terénních etnografických výzkumů, jimiž chci porozumět doposud skrytým aspektům života českých vystěhovalců. Pokouším se je rozkrýt v intencích interpretativní etnografie a postupně nalézat cesty, jak ji vyjádřit vizuálním jazykem. Může za to patrně nadšení filmem a dokumentem, spolu s knihou a hudbou obvyklými únikovými prostředky do jiných světů ať již doma, na cestě, nebo při toulkách Balkánem.

Academia: MichalPavlasek

Realizované projekty

AnthroPOP

specializace: poradenská činnost