Město je dominantní jednotkou organizace současné globální společnosti. I proto mě zajímají především formy rozvoje (nejen) post-socialistického města. Dlouhodobě se věnuji problematice panelových sídlišť se zřetelem na vztah obyvatel k veřejnému prostoru těchto obytných celků. Sleduji ale i širší městské fenomény, zejména vymístění, gentrifikaci, projevy “práva na město” a obecně vlivy distribuce moci na městský veřejný prostor. V aplikované rovině se dlouhodobě věnuji oblasti územního rozvoje, kulturní animace a rozvoje komunitního prostředí.

Mimo aktivit ve spolku Anthropictures a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy jsem poslední dva roky také vedoucím Laboratoře udržitelného urbanismu (LAB) ve spolku AutoMat.

Oblasti zájmu: urbánní antropologie, ”sociální vyloučení”, gentrifikace, územní rozvoj, kreativní průmysly, sociální hnutí, narativní metody výzkumu, urbanismus, veřejný prostor

Kontakt: michalleh(at)anthropictures.cz

Realizované projekty

Arrival City: Jihozápadní město

Masarykovo náměstí v Jihlavě

Plzeňská – Motolské údolí

Centrální Park na Černém Mostě

Komunitní monitoring pro Plzeň 2015

Lokální komunitní koordinace