Otakar Hulec

Významný historik afrikanista, předseda Sdružení přátel JARu, Zambie a Zimbabwe a člen Společnosti přátel Afriky, působil v letech 1965-74 v Orientálním ústavu ČSAV, odkud byl však za normalizace z politických důvodů propuštěn a kam se mohl opět vrátit až v roce 1990. Je autorem řady historiografických publikací, z nichž jednou z nejvýznamnějších jsou Dějiny Jižní Afriky a Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi (spol. s J.Olšou).

Josef Stracený

Od června 1990 odborný asistent v oboru politologie na katedře občanské výchovy a filosofie PedF UK. Vyučuje předměty Politologie, Vybrané kapitoly z dějin evropského soc. – pol. myšlení, Demokracie a ústavnost.

Demokracie neboli vláda lidu je, jak prohlásil Churchill, nejméně špatným modelem vládnutí. Musí se však všechny národy světa nutně ubírat touto politickou cestou? 

Politický život můžeme chápat jako systém jednání, přičemž „sociální jednání se stává politickým, jakmile se snaží kontrolovat nebo ovlivňovat jednotlivá rozhodnutí týkající se veřejných záležitostí“ (Balandier 2000, 54). V demokracii se menšina v rámci daných politických struktur podřizuje rozhodnutí většiny a ta je naopak vázána k respektováni práv této menšiny a jednotlivců. Zní to idylicky, ale realita nejen v České kotlině spíše připomíná známé pravidlo z Orwellovi Farmy zvířat, kde “všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější”. Rituály spojené s ustavením politické moci v podobě volebních kampaní dnes více než kdy jindy připomínají antické Řecko, kde o počtu hlasů jednotlivce rozhodovala jeho movitost. Vzdálenost mezi voleným a voličem narůstá do závratných rozměrů a s ní i frustrace a nechuť se na takovéto “vládě lidu” jakkoli podílet.

Ale i přes problematické fungování tohoto systému vládnutí je demokratizace totalitních států prioritou číslo jedna světové politiky. Nejsou však samy státy Západu hlavní překážkou budování demokracie? Neprospěla by jim reflexe jiného než centralizovaný politický systém? Není demokratická správa věcí veřejných jen propracovaným systémem na kontrolu bohatství? A nebo je to opravdu ta nejlepší možná varianta pro vyslovení vůle lidu?

Moderátorka: Pavla Burgos Tejrovská

Balandier Georges; 2000; Politická antropologie; Daulphin; Praha