Tým Anthropictures má více jak 8 let zkušeností s aplikovaným výzkumem v různých oblastech.

Nejčastěji se zaměřujeme na spolupráci při územním plánování a tvorbě veřejného prostoru.

Máme rozsáhlou zkušenost s prací s komunitou, s prací se studenty a učiteli a s evaluací vzdělávacích projektů.

Jsou mezi námi experti na migraci, sociální sítě, bezdomovectví a sociální bydlení, udržitelná města a veřejný prostor nebo třeba etnografický film.

Téma výzkumu pro nás není ale tak podstatné jako metody, které používáme.

Pokud nám zadáte třeba výzkum toho, jak fungují nebo nefungují kulturní instituce v nějaké městské čtvrti, můžete od nás očekávat, že budeme stejně času trávit s těmi, kteří v nich vytváří program jako i s těmi, kdo je navštěvují a nakonec i s těmi, kteří je nenavštěvují – i jejich motivace a důvody nás budou zajímat.
Naopak od nás nemůžete čekat, že přijdeme se stovkami vyplněných dotazníků a statisticky reprezentativními daty. Naším cílem je především vytvořit srozumitelný a dále využitelný popis zkoumaného problému, zasadit jej do kontextu a získat k němu přístup ”zdola,“ tedy přímo od lidí, kterých se týká.

Mezi naše výzkumné metody patří:

  1. zúčastněné pozorování
  2. hloubkové rozhovory
  3. fokusní skupiny
  4. participativní výzkum
  5. vizuální antropologie (fotografie, film)

Našimi zadavateli jsou neziskové organizace, občanské iniciativy, státní instituce, městské a obecní samosprávy i soukromé subjekty

Co od nás tedy můžete čekat? 

APLIKOVANÝ VÝZKUM

Zadání je formováno v úzké spolupráci s partnerem. My vyrážíme do terénu získat taková data, která může náš zadavatel následně využít k informovanému řešení dané problematiky. Tematicky se zaměřujeme na migraci, sociální sítě, bezdomovectví a sociální bydlení, udržitelná města a veřejný prostor, komunitní koordinace a participace nebo třeba etnografický film, ale dokážeme navrhnout design výzkumu na míru tomu, co zadavatele zajímá, i v jiných oblastech.

KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Nejste si jisti, zda Vám můžeme pomoci? Zeptejte se nás. Nabízíme konzultace a evaluace kulturně-společenských projektů, programů či politik.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Prosazujeme nové přístupy ke vzdělání za pomocí antropologických metod. Podporujeme zkvalitňování výuky nejen sociálně-vědních oborů na všech úrovních vzdělávacího systému. Naše portfolio zahrnuje terénní projekty, školení, workshopy a semináře.

POPULARIZACE ANTROPOLOGIE

Povědomí o antropologii je často mlhavé. Proto mluvíme a píšeme o tom, v čem je antropologie prospěšná a co ji například odlišuje od jiných sociálních věd. Účastníme se diskuzí, píšeme do médií a jsme aktivní na sociálních sítích.